POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zachowanie poufności danych jest dla OHO niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Kto kontroluje Twoje dane osobowe?
Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane przez nas czyli OHO Aleksandra Urbańska-Deres. Chronimy, przetwarzamy i powierzamy Twoje dane na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119 s 1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) od dnia jego wejścia w życie.

OHO Aleksandra Urbańska-Deres,

ul. Skolimowska 13a,

05-520 Konstancin-Jeziorna

NIP: 1231028068

Gdzie przechowujemy Twoje dane?
Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

Kto ma dostęp do Twoich danych?
Twoje dane mogą być udostępniane pracownikom firmy OHO, którzy przygotowują Twoje zamówienie,
platformom płatniczym za pośrednictwem których je opłacasz, a także przewoźnikowi w celu wysyłki.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych znajdziesz pod opisem procesów poniżej.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

Jakie masz prawa?
Prawo dostępu do danych:
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z OHO a otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

Prawo do przenoszenia:
Gdy OHO przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych:
Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawo do usunięcia danych:
Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez OHO, z wyjątkiem następujących sytuacji:

* masz niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta
* masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo
* masz nieuregulowany dług wobec OHO, niezależnie od metody płatności
* Jeśli dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu OHO:
Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu OHO. OHO zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:
Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego
w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego edytując ustawienia Twojego konta OHO

Prawo do ograniczenia:
Masz prawo zażądać, aby OHO ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:
* jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu OHO, wtedy OHO ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
* jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy OHO musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
* jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.
* jeśli OHO nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?
Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego wyznaczyliśmy pracownika, która będzie odpowiadać na pytania dotyczące powyższych kwestii. Aby się z nimi skontaktować, napisz na adres
ohoscrubs@gmail.com.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, napisz na adres ohoscrubs@gmail.com, a w temacie wiadomości wpisz „DPO”.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:
Jeśli uważasz, że OHO przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:
W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Twoich praw.

PUNKTY DODATKOWE:

Zakupy online

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Używamy Twoich danych osobowych do zarządzania zakupami dokonanymi online w OHO w celu przetwarzania Twoich zamówień i zwrotów oraz wysyłania Ci powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów. Będziemy używać Twoich danych osobowych do zarządzania Twoimi płatnościami. Będziemy też używać Twoich danych do przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów.

Dzięki danym osobowym możemy Cię zidentyfikować i sprawdzić, czy Twój wiek kwalifikuje Cię do zakupów online, a także potwierdzić Twój adres z podmiotami zewnętrznymi.
Chcemy zaoferować Ci różne metody płatności i dokonamy analizy, aby sprawdzić, jakie metody płatności są dla Ciebie dostępne – w tym celu sprawdzimy Twoją historię płatności.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

* dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu
* informacje na temat płatności i historię płatności
* informacje na temat zamówień

Jeśli masz konto OHO będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane w związku z tym kontem m.in.:

* identyfikator konta
* historię zakupów

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Twoje dane osobowe, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym, są używane tylko do świadczenia Ci wymienionych powyżej usług. Otrzymują je firmy, które potwierdzają Twój adres, wysyłają potwierdzenia zamówień, magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia, firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności, agencje badania wiarygodności kredytowej w celu weryfikacji tożsamości i sprawdzenia firmy windykacyjne.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
OHO musi przetwarzać Twoje dane osobowe, aby być w stanie świadczyć usługi i dostarczać zamówienia.
Pamiętaj, że wiele tych firm ma niezależne prawo do przetwarzania Twoich danych osobowych lub jest do tego zobowiązanych.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo będziesz aktywnym klientem.

Marketing bezpośredni

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy używać Twoich danych osobowych do przesyłania Ci ofert marketingowych, ankiet oraz zaproszeń – pocztą e-mail, w SMS-ach, telefonicznie oraz tradycyjną pocztą.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy następujące dane osobowe:
* dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu i kod pocztowy
* płeć i wiek (jeśli udzielisz nam takiej informacji)
* jakie produkty i oferty zostały przez Ciebie kliknięte
Jeśli masz konto OHO będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane w związku z tym kontem m.in.: * imię i nazwisko
* adres
* wiek
* płeć
* historia zakupów
* sposób nawigacji po stronie i kliknięte elementy
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usługi wymienionej powyżej i umożliwiają one agencjom marketingowym oraz dostawcom technicznym dystrybucję cyfrowych i drukowanych materiałów marketingu bezpośredniego.
Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi z podmiotami zewnętrznymi spoza grupy OHO.Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego. Z wyjątkiem materiałów przesyłanych tradycyjną pocztą, w tym katalogów, będą one do Ciebie przesyłane na podstawie naszego uzasadnionego interesu.
Prawo do wycofania zgody:
Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego.
Gdy to zrobisz, OHO nie będzie mógł więcej wysyłać Ci żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych.
Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:* wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości marketingowej
* edytując ustawienia Twojego konta OHO
Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę.
W przypadku materiałów marketingowych wysyłanych pocztą e-mail uznamy Cię za nieaktywnego klienta, jeśli w ciągu jednego roku nie otworzysz żadnej wiadomości e-mail od nas.Po upływie tego czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte.

Konto OHO

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy używać Twoich danych osobowych do założenia i prowadzenia Twojego konta oraz w celu świadczenia Ci spersonalizowanych usług na stronie OHO

Udostępnimy Ci Twoją historię zamówień oraz informacje na temat zamówień i umożliwimy zmianę ustawień konta (w tym również preferencji marketingowych). Udostępnimy Ci też łatwy sposób poprawiania i aktualizowania takich informacji, jak dane kontaktowe czy informacje o płatnościach.

Aby móc przedstawiać interesujące dla Ciebie rekomendacje produktów, OHO będzie przetwarzać dane na temat sposobu nawigowania po naszym sklepie internetowym oraz przeglądanych produktów, na temat Twojej historii zakupów, a także dane, które nam przekażesz poprzez swoje konto.

Jakie dane osobowe gromadzimy?
Zawsze przetwarzamy Twój adres e-mail oraz hasło, które nam przekazujesz w momencie zakładania konta OHO.

Będziemy przetwarzać następujące dane, jeśli zgodzisz się je udostępnić:

* dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu 
* data urodzenia
* płeć
* kraj
* ustawienia konta
* zaszyfrowane dane karty kredytowej

Jeśli dokonasz zakupu, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe

* historia zakupów
* informacje na temat dostawy
* historia płatności

Będziemy także przetwarzać następujące dane osobowe powiązane z plikami cookie

* historia kliknięć
* historia nawigacji i przeglądania

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Optymalizację strony zlecamy agencjom internetowym, a do oceniania produktów używamy narzędzi analitycznych.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz w momencie zakładania konta OHO.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udostępniania interesujących Cię informacji o produktach, na podstawie naszego uzasadnionego interesu.Prawo do wycofania zgody:
W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Gdy to zrobisz, Twoje konto zostanie zamknięte, a OHO nie będzie mógł oferować Ci usług wymienionych powyżej.
Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo będzie aktywne Twoje konto OHO.
Masz prawo w każdym momencie zamknąć swoje konto; jeśli to zrobisz, konto zostanie zlikwidowane i uznamy Cię za nieaktywnego użytkownika. Zachowamy Twoje dane osobowe, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub w przypadku niezakończonego sporu.Po zamknięciu konta Twoje dane zostaną usunięte.Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Masz prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie przez OHO Twoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu firmy. Aby to zrobić, wyślij wiadomość na adres ohoscrubs@gmail.com. Twoje konto zostanie usunięte i nie będziemy w stanie dłużej świadczyć Ci usług

Obsługa klienta

Jak będziemy używać Twoich danych osobowych?
Będziemy używać danych osobowych do przetwarzania Twoich pytań, reklamacji, zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów oraz pytań technicznych zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie i w mediach społecznościowych.
Możemy też kontaktować się z Tobą, jeśli wystąpią jakieś problemy z Twoim zamówieniem.

Które dane osobowe przetwarzamy?
Będziemy przetwarzać dane osobowe, które nam przekażesz, w tym między innymi:
* dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu
* datę urodzenia
* dane i historię płatności
* informacje o zamówieniach
* całą korespondencję na dany temat

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu OHO.
Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Rejestry wiadomości e-mail oraz rozmów telefonicznych i korespondencję będziemy przechowywać przez 100 dni, a dane potrzebne do zarządzania sprawami przez 12 miesięcy.
W przypadku reklamacji zgłaszanych w sklepie dane będą przechowywane przez 2 lata.
Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu OHO:
Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu OHO. OHO zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnychKonkursy
Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, kiedy weźmiesz udział w naszym konkursie. Dane osobowe zostaną wykorzystane do tego, aby OHO mógł kontaktować się z uczestnikami w sprawach dotyczących konkursu, przed wydarzeniem i po jego zakończeniu, w celu ustalenia tożsamości uczestników i zweryfikowania ich wieku, w celu kontaktu ze zwycięzcami oraz dostarczenia nagrody i ustalenia sposobu dostawy.
Które dane osobowe będziemy przetwarzać?
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe
* dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu
* wiek
* informacje przekazane w konkursie
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej i umożliwiają firmom kurierskim dostarczenie nagród.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz w momencie zgłoszenia do udziału w konkursie.
Prawo do wycofania zgody:
W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Gdy to zrobisz, OHO nie będzie mógł oferować Ci usług wymienionych powyżej.
Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane przez 45 dni po zakończeniu konkursu.


Wypełnianie zobowiązań prawnych

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy używać Twoich danych osobowych, aby wypełniać postanowienia prawa lub sądów oraz stosować się do innych postanowień władz

Będziemy także używać Twoich danych osobowych do zbierania i potwierdzania danych finansowych w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości.

Które dane osobowe będziemy przetwarzać?
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe
* numer klienta
* numer zamówienia
* imię i nazwisko
* adres pocztowy
* kwota transakcji
* data transakcji

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Twoje dane będą udostępniane w ramach firmy OHO.

Będziemy udostępniać Twoje dane osobowe firmom IT, przewoźnikom oraz firmom świadczącym usługi księgowe

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
OHO przetwarza Twoje dane osobowe, aby wywiązać się z obowiązków nałożonych przez ustawę.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak wymagają tego zasady prowadzenia księgowości w Polsce.

Zapobieganie przestępstwom i wykorzystaniu danych w sposób niezgodny z prawem

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy używać Twoich danych, aby zapobiegać stratom, upewniać się, że przestrzegasz regulaminu oraz aby wykrywać korzystanie z naszych usług w sposób niezgodny z zasadami i zapobiegać mu.

Będziemy używać Twoich danych osobowych, aby zapobiegać niezgodnemu z zasadami korzystaniu z naszych usług online, móc sprawdzać takie przypadki oraz zapobiegać stratom i wyłudzeniom poprzez analizowanie zachowań klientów sklepu online.

Które dane osobowe będziemy przetwarzać?
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe

* dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail
* numer klienta
* historię zamówień
* informacje o dostawach
* historię płatności

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Twoje dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie w celach opisanych powyżej. Będziemy też udostępniać Twoje dane firmom w celu raportowania opartego na wyjątkach.

Informacje o działaniach niezgodnych z prawem i oszustwach mogą być przekazywane firmom ubezpieczeniowym, organom prawnym oraz lokalnym i międzynarodowym organom sprawiedliwości. Pamiętaj, że takie instytucje mają niezależne prawo lub zobowiązania do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu uniemożliwienia korzystania z naszych usług w niewłaściwy sposób oraz na podstawie uzasadnionego interesu OHO

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane przez czas niezbędny do zapobiegania oszustwom lub innym przestępstwom oraz do ich zgłaszania.

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Masz prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie przez OHO Twoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu firmy. Aby to zrobić, wyślij wiadomość na adres ohoscrubs@gmail.com. Twoje konto zostanie usunięte i nie będziemy w stanie dłużej świadczyć Ci usług

Pliki cookie : Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na dysku Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, a następnie, podczas kolejnych wizyt, pobierany z niego. Jeśli korzystasz z naszych usług, zakładamy że zgadzasz się na używanie plików cookie.

Jak używamy plików cookie?
Trwałych plików cookie używamy do przechowywania informacji o Twojej preferowanej stronie startowej oraz przechowywania Twoich danych, jeśli przed zalogowaniem klikniesz opcję „Pamiętaj mnie”. Będziemy też używać plików cookie do zapisywania Twoich ulubionych produktów.

Plików cookie sesji używamy na przykład, kiedy użytkownik skorzysta z funkcji filtrowania produktów, a także do sprawdzenia, czy jest zalogowany lub czy włożył do koszyka jakiś produkt.

Używamy zarówno naszych plików cookie, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej, a także narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika.

Niektóre pliki cookie podmiotów zewnętrznych są dodawane przez usługi, które są dostępne na naszych stronach, ale znajdują się poza naszą kontrolą. Te pliki cookie są dodawane przez serwisy społecznościowe, takie jak Google, Facebook czy Twitter i są powiązane z możliwością użytkownika do udostępniania treści w serwisach, których ikony są widoczne na stronie.

Używamy także zewnętrznych plików cookie, które monitorują, w jaki sposób użytkownik korzysta z innych witryn – dzięki czemu możemy też udostępniać materiały marketingowe na innych stronach/w innych kanałach komunikacji.

Jaki rodzaj danych osobowych przetwarzamy?
Kiedy zalogujesz się na swoje konto OHO, będziemy łączyć Twój identyfikator plików cookie z danymi osobowymi przesłanymi i zbieranymi w związku z Twoim kontem.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Używamy narzędzi analitycznych do gromadzenia danych statystycznych w celu optymalizowania naszej witryny i przedstawiania informacji, które mogą Cię zainteresować.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Będziemy łączyć Twoje pliki cookie z Twoimi danymi osobowymi, tylko jeśli zalogujesz się na konto OHO.
Gdy zalogujesz się na swoje konto, dane będą przetwarzane na mocy naszego uzasadnionego interesu.